Voor werkgevers

Op zoek naar de goede match tussen mens en organisatie

Balans Loopbaancoaching ondersteunt organisaties bij het proces van in-, door en uitstroom. Een goede match tussen mens en organisatie, tussen kwaliteiten en resultaten, tussen passie en missie. Daar gaan we voor. Wat zijn daarbij de mogelijkheden?

• Loopbaantraining ‘Leidinggeven aan je loopbaan’: een groepstraining gericht op bewustwording, zelfkennis en leidinggeven aan je eigen loopbaan.
• Coaching: richt zich op persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers.  Hoe ontdekt de medewerker zijn dagelijkse gedrag en leer hij of zij de belemmeringen om te zetten in effectief gedrag?
• Teamcoaching en -training: met elkaar aan de slag om bijvoorbeeld een nieuwe koers te bepalen of effectiever met elkaar te communiceren. Aan de hand van een programma dat speciaal wordt ingevuld voor uw organisatie.
• Assessments: met behulp van professionele instrumenten bepalen we of een kandidaat geschikt is voor een functie of bepalen we welke route en mate van ondersteuning de medewerker nodig heeft om succesvol te functioneren.
• Re-integratie: we gaan met uw werknemer op zoek naar passende werkmogelijkheden opgestemd op de belastbaarheid van de persoon.
• Loopbaandag: een laagdrempelig en interactief programma om medewerkers te stimuleren en inspireren met hun loopbaan aan de slag te gaan.

Bij al ons aanbod stemmen we de exacte invulling af of de achtergronden en behoeftes van de organisatie en werknemers. Alleen dan kunnen we persoonlijke en duurzame ontwikkeling bewerkstelligen.

Vragen?
Voor meer informatie, bekijk de betreffende pagina’s op deze website of neem gelijk contact op. We spreken je graag.