Ervaring met loopbaanbegeleiding

Aside

Ervaringen met loopbaanbegeleiding

Te water!

“Achteraf ben ik blij dat ik aan iets nieuws ben begonnen, maar de aanleiding was natuurlijk niet leuk. Mijn werk in Groningen werd verplaatst naar Amsterdam. Ik had de keuze verhuizen naar Amsterdam of op zoek gaan naar iets nieuws buiten de organisatie. Voor dat laatste heb ik gekozen.”

“Ik werkte zo’n twaalf jaar bij deze organisatie en was min of meer in het werk gerold, en ik had eigenlijk nooit zo nagedacht waarom ik juist dat werk deed. Op het moment dat het ophoudt en je op zoek gaat naar iets anders, loop je tegen vragen aan. Waar ben ik goed in? Wat is voor mij belangrijk in het werk? Bij wat voor organisatie wil ik eigenlijk werken?

De loopbaanscan gaf een eerste antwoord op deze vragen, maar veel belangrijker waren de gesprekken die erop volgden met Tineke Roeda.”

En daarmee begon mijn zoektocht van twee jaar. Ik had regelmatig een gesprek met Tineke, en deed mee aan een sollicitatietraining en aan een jobclub.

“Het werd mij steeds duidelijker dat mijn werk als adviseur op het snijvlak van ICT en de werkprocessen goed bij mij past. Ik kwam er ook achter dat ik dit misschien in de toekomst nog wil uitbreiden met organisatieadvies en het coachen van mensen in hun werk. Om er wat meer achter te komen wat dat in de praktijk inhoudt heb ik ook een aantal oriënterende gesprekken gevoerd met mensen die op dat gebied werkzaam zijn. Zo ben ik bij een leerlingbegeleider op een middelbare school geweest en bij een loopbaanadviseur en een organisatieadviseur bij de universiteit. Dat was leuk en spannend om te doen.”

“Ik werd regelmatig uitgenodigd op gesprek, maar die sollicitatiegesprekken gingen me niet gemakkelijk af. Ik vind het lastig om mezelf ‘te verkopen’ in een gesprek. Ik laat liever in de praktijk zien wat ik kan. Door een gesprek vooraf te oefenen met Tineke werd het langzamerhand wel makkelijker. Ook de oriënterende gesprekken hielpen als oefening. Dan staat er immers minder op het spel: je komt niet voor een baan.”

Mijn zoektocht heeft succes gehad. Sinds 1 april werk ik als Beleidsadviseur Informatie bij het Waterschap Noorderzijlvest.

“In het begin was het natuurlijk wennen. Je komt binnen bij een organisatie waar je niemand kent en krijgt te maken met heel nieuwe materie. Ik had het gevoel alsof ik in het diepe gegooid werd. Gaandeweg zag ik steeds meer aanknopingspunten: ervaring en kennis vanuit mijn vorige werkgever kan ik ook bij het Waterschap goed gebruiken. Intussen heb ik weer het gevoel dat ik grond onder de voeten heb.”

“Zoals gezegd heb ik het ervaren als een zoektocht. Op het moment dat je eraan begint weet je niet waar je terecht komt, gaandeweg krijgt het doel vastere vormen. Ook heb ik mezelf beter leren kennen en beter leren omgaan met onzekerheden. Dat was niet altijd makkelijk, maar het heeft me wel verder gebracht.”

“Ik heb het bij het waterschap naar mijn zin, en verwacht zeker dat ik hier de komende tijd blijf. Er is hier voor mij nog genoeg te leren. In die zin gaat de zoektocht op een andere manier gewoon door. Intussen staat ook het waterschap aan het begin van een reorganisatie. Mijn ervaringen de afgelopen periode geven me het vertrouwen dat het de komende tijd ook wel goed komt.”

Arjan