Werkwijze

Doelgericht en op maat

Onze aanpak is altijd gericht op het vinden van antwoorden op jouw loopbaan- en coachvragen. Bij de intake gaan we dieper in op deze vragen en bespreken we welke werkwijze passend is voor jouw traject. Balans Loopbaancoaching maakt hiervoor een plan van aanpak en na akkoord gaan we echt aan de slag.

Balans hanteert verschillende werkwijzen; zo is het passend om in het ene traject te werken met  je eigen levensverhaal en in een ander traject te starten met een persoonlijkheidsvragenlijst, een capaciteitentest of andere assesmentinstrumenten. Onderzoeken, experimenteren, ontdekken en reflecteren maken een belangrijk onderdeel uit van elk traject. De werkvormen zijn afwisselend, praktisch, doelgericht en op maat!