Nieuwe MKB-subsidie voor loopbaanadvies

Als MKB-werkgever kun je vanaf 2 maart overheidssubsidie aanvragen voor de ontwikkeling van medewerkers. Deze regeling, Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM), heeft als doel om werknemers duurzaam inzetbaar te houden.

Werkgevers kunnen de SLIM-regeling op meerdere manieren inzetten. Denk aan een bedrijfsschool, loopbaanadvies/ontwikkeling voor medewerkers of een methode om een leerrijke omgeving in te richten.

Aanvragen in maart en september
Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot € 25.000. Een onderneming behoort tot MKB als er minder dan 250 personen werkzaam zijn en de jaaromzet maximaal € 50 miljoen is. Totaal is er 48 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar. Let op: er zijn 2 tijdvakken waarin aanvragen mogelijk zijn: van 2 maart – 31 maart en van 1 september – 30 september.

Voor meer informatie over de subsidieregeling, ga naar de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor meer over de mogelijkheden van loopbaanadvies voor medewerkers, neem vrijblijvend contact met ons op.