Ervaringen Teamcoaching en (team)trainingen

Ervaringen Teamcoaching door Balans Loopbaancoaching

Balans loopbaancoaching heeft een teamcoachingstraject gegeven aan het secretariaat van de afdeling pleegzorg en gezinsbegeleiding van Vitree jeugdhulpverlening in Lelystad. Het team bestond uit een zestal, voor een deel parttime medewerkers, en een nieuwe van buiten de organisatie aangetrokken coördinator. De training was geïnitieerd door het management die twijfelde over de flexibiliteit en wijze van onderlinge communicatie binnen het team en het ontbreken van een passende dienstverlenende houding naar het primair proces. Daar kwam bij dat de totale organisatie zich in een lopend veranderingsproces bevond waarbinnen de consequenties voor de taakinvulling van individuele medewerkers van het secretariaat niet te voorspellen waren. Dit leidde tot de nodige frustraties en weerstanden. Kortom een ingewikkeld kluwen waar Tineke lijn in heeft aangebracht door een maatwerk traject van een zestal groepsbijeenkomsten gekoppeld aan individuele gesprekken en opdrachten. Tineke bleek in staat om waar mogelijk spiegelend en ondersteunend en waar nodig confronterend de deelnemers inzicht in de eigen processen te verschaffen. Het resultaat is zichtbaar: de medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen en dat van het secretariaat in het algemeen, ze hebben duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van communiceren en werken gezamenlijk aan een betere dienstverlening naar het primair proces. Klanttevredenheid is een centraal gegeven en wordt ook getoetst.

Persoonlijk heb ik de feedback en tussentijdse terugkoppelingen van Tineke als zeer positief ervaren. Zeker in de momenten dat dit nauw luisterde in de periode dat de positie van de aangestelde coördinator onderwerp van gesprek was. Tineke blijkt dan iemand te zijn die niet alleen verantwoordelijkheid neemt voor het trainingsprogramma, maar ook de mensen daarbinnen en de processen daar rondom heen.

Jan Koopmans, teammanager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *